Per la Diada Nacional del País Valencià: reivindiquem la llengua, defensem el català!

Demà, 9 d’octubre de 2021 se celebra una nova Diada Nacional del País Valencià. Aprofitant aquesta diada, des d’El Noi Baliarda volem destacar una vegada més el paper vertebrador de la llengua catalana en la construcció nacional.

Als Països Catalans, la classe treballadora parlem més de 300 llengües, però només dues compten amb la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Els estats capitalistes espanyol i francès ataquen la unitat de la nostra llengua amb els seus models centralitzats. Arraconant i fent perillar el català, la llengua pròpia als Països Catalans.

La llengua catalana és l’eix vertebrador de la nostra nació i l’eina imprescindible per relligar la classe treballadora en un projecte emancipador. Fins ara, ha sobreviscut gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants per mantenir-la viva. I, la llengua catalana és un vehicle de cohesió social, també contra el racisme i els discursos identitaris i feixistes.

S’intenta vendre la idea d’una societat bilingüe. Una societat que parla més de 300 llengües no pot ser una societat bilingüe. La pregunta és: quines llengües tenen prou força o poden per imposar-se com a llengües dominants? I, als Països Catalans, aquestes són, sens dubte, el castellà i el francès.

Totes tenim el deure i la responsabilitat de militar per estendre l’ús social del català, perquè sigui una cosa al marge d’opcions partidistes. La llengua no sobreviurà si només l’usa qui forma part d’un determinat projecte polític: cal que sigui d’ús habitual i corrent per part de cada cop més capes de la societat.

En defensa de la riquesa lingüística. En defensa de tots els dialectes de la nostra llengua. En defensa de l’aprenentatge del català com a projecte col·lectiu. En defensa d’unes condicions de vida dignes per al poble treballador.

Als Països Catalans, en Català!